0212 453 48 72 - 73

Beyin Pili

Beyin pili; beyin içerisine yerleştirilen ince elektrotlar ile hastalıktan sorumlu bölgelere elektrik akımı vererek hastalık bulgularının düzeltilmeye çalışıldığı bir tedavi yöntemidir.

Beyin Pilleri ile tedavi nasıl sağlanıyor?
Tıp dilinde “Nöromodülasyon” denilen bu yöntem sayesinde beyin içerisinde hedeflenen herhangi bir noktaya verilen elektrik akımı ile bu bölgedeki hücrelerin aktivitelerinin baskılaması ya da uyarılması sağlanmaktadır.

Beyin pili ameliyatında süreç nasıl ilerliyor?
Ameliyat 4-5 saat gibi bir sürede tamamlanır. Bu ameliyatlar hasta uyanık iken, konuşa konuşa ve hasta ile karşılıklı yardımlaşarak ameliyathane ortamında gerçekleşir. Hastalar ameliyat sırasında birkaç adet uyuşturucu iğnenin ağrısından başka ağrı ya da sızı duymazlar.

Beyin Pili ameliyatlarında başarının sırrı nerede saklıdır?
Bu ameliyatlarda beyin içerisinde hedeflen 2-3 mm çaplı bir alanın bulunarak beyin pili elektrotlarının bu noktalara hatasız yerleştirilmesi gerekmektedir. Tıp dilinde “Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği” denilen yöntem sayesinde bu alandaki hücrelerin yerlerinin 80 mikrondan daha az bir hata payı ile bulunabilmesi mümkündür.

Beyin pilleri hastanın yaşamında neleri değiştirmektedir?
Beyin pillerinin hastalara sağladığı katkı “hastalığın saatini geri almak” diye tanımlanabilir. Ameliyat sonrasında hastalar, çarpıcı biçimde iyileşir ve normale yakın yaşamlarına dönebilir. Çatalını bile tutamayan, iğneye ipliği geçiremeyen, yazı yazamayan, başkalarının yardımıyla yaşantısını sürdürmek zorunda olan çoğu hasta günlük yaşantısına geri dönebilmiş; önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra etmeye başlamıştır.

Pilin bir ömrü var mı?
Beyin pillerinin de günlük hayatımızda kullanılan diğer piller gibi belirli ömürleri vardır. Bu süre hastaya verilen elektrik akımı ile orantılı olarak 4-6 yıl arasında değişir. Hastalarda, belirli kontrollerde pilin ömrü kontrol edilir. Eğer pilin bitmesi yakın ise pil değişim ameliyatı ile piller değişir.

Beyin Pili ameliyatlarının riskleri nelerdir?
Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatlarda da az da olsa riskler mevcuttur. Sonuçların son derece yüz güldürücü olmasını sağlayan ‘Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Tekniği’ sayesinde bu riskler de yok denecek kadar azalmaktadır. Deneyimli ellerde %1 enfeksiyon riski ve %1 beyin kanaması riski olduğu söylenebilir.

Uygulanamayacağı hastalar var mıdır?
Hareket bozukluğu hastalığı olan her hastaya cerrahi girişim uygulamak mümkün olmayabilir. Hastaların ameliyattan yarar görüp göremeyeceklerine veya böyle bir girişime aday olup olmadıklarına ancak ayrıntılı klinik değerlendirme ve testler sonrasında karar verilmektedir.

Beyin pilinin avantajı nedir?
Beyin pilinin avantajı; kontrol edilebilir, programlanır ve ayarlanılır bir tedavi yöntemi olmasıdır. Hasta memnun değilse ya da problem yaşarsa, kapatılması ya da istemezse çıkartılması söz konusu olabilir.

Beyin pili taktıran bir hastanın yaşamında nelere dikkat etmesi gerekir?
Beyin pili hastaları normal yaşantılarına devam edebilmekte, darbelerden sakınmak kaydıyla her türlü sportif faaliyetleri yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra beyin pili takılan hastalar, bir çeşit metal implant ve elektronik alet taşıdıkları için havaalanları ve güçlü güvenlik sistemlerinde uyarı almaktadırlar. Hastalar vücutlarında cihaz taşıdıklarını gösteren bir sertifika ile elektronik değil, manuel güvenlik önlemlerinden geçebilmektedirler.

 

BEYİN PİLİYLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Beyin pili tedavisi işe yaramaz
Son bilimsel ve klinik çalışmalar; Beyin Pili tedavisinin doğru seçilen hastalarda hastalık bulgularını düzeltmede çok yararlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Beyin Pili ameliyatları çok riskli ameliyatlardır
Deneyimli ellerde ve doğru teknoloji ile yapılan beyin pili ameliyatlarının riski çok azdır.

Beyin Pilleri 70 yaşından sonraki hastalara uygulanamaz
Bu ameliyatlarda yaş, tek başına bir kriter değildir. 80 yaşındaki bir hastaya beyin pili ameliyatı uygulanabileceği gibi, 30 yaşındaki bir hastaya da önerilmesi mümkündür.

Beyin Pili ameliyatları çok pahalı ameliyatlardır
Sosyal Güvenlik Sistemi doğru tanı ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen ameliyatlarda ödeme yaptığı için çoğu hasta için ekonomik nedenlerle gerçekleştirilmesi imkansız ameliyatlar değildir.

Beyin Pilleri hastalığı tamamen ortadan kaldırır
Beyin pili ameliyatıyla, Parkinson hastalarında “hastalığın saatini geri almak” mümkündür; ancak hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. Yapılan girişim beyinde dopamin eksikliğine bağlı hastalık bulgularından sorumlu olan hücrelerin aşırı aktivitesini düzeltmektir; ancak Parkinson beynin dejeneratif bir hastalığı olup, hastalık bulguları düzeltilse de hastalığın süregelmesini ve yavaş yavaş ilerlemesini ortadan kaldıramaz.