0212 453 48 72 - 73

Hareket Bozukluğu Nedir

Hareket bozuklukları, bir duyu veya kuvvet kusuru olmaksızın hareketlerde bozulma, yavaşlama ya da istemsiz aşırı hareketlerle ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Beyinde ‘bazal çekirdekler’ denilen bir grup yapının fonksiyon bozukluğuna bağlı oluşan hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar:

 • Parkinson Hastalığı
 • Esansiyel Tremor ve diğer tremor çeşitleri
 • Distoni
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Parkinson Plus Sendromlar (Multi Sistem Atrofi, Progresif Supranükleer Palsi)
 • Tardif Sendromlar
 • Koreler
 • Huntington Hastalığı
 • Paroksismal diskineziler
 • Miyokloniler
 • Tik Bozuklukları veTourette Sendromu
 • Wilson Hastalığı
 • Fonksiyonel Hareket Bozuklukları