Dil ve Konuşma Terapisi

General Information
Our doctors
Working Schedule

Parkinson Hastalığı ve bazı hareket bozuklukları ile ilişkili konuşma bozuklukları; kötü ses kalitesi, ses volümünde azalma, konuşma organlarının hareket aralığının azalması, konuşma sırasında istenmeyen hareketler ve akıcı olmayan konuşma şeklinde karakterizedir.

 

Parkinson ve bazı hareket bozukluklarının konuşma üzerindeki olumsuz etkileri konuşma anlaşılırlığını ve iletişimi bozduğu gibi psikolojik iyilik halini ve yaşam kalitesini de bozmaktadır. Bu nedenle erken dönemdeki doğru tanı hastalığın neden olduğu konuşma ve/veya yutma bozukluklarının olası etkilerinin azaltılması açısından önemlidir.

 

Yutma ile ilgili problemler ise Parkinson Hastalığı ve bazı hareket bozukluklarının erken dönemlerinden itibaren görülebilmektedir.  Yutma güçlüğünün (disfaji) nedeni halen tam olarak bilinmese de hastalar arasında sık görülmektedir. Yutmaya ilişkin bozukluklar hem hasta hem de hasta yakınları tarafından çoğu zaman ciddi medikal problemlere yol açmadan fark edilmeyebilir. Yutma güçlüğü hastalarda yemek sırasında rahatsızlık hissi, ilaçların alımında güçlük, kilo kaybı ve disfajinin ciddi komplikasyonlarından olan aspirasyona bağlı akciğer pnömonisine neden olabilir.

 

Konuşma ve yutma bozukluğuna ilişkin terapiler her hasta için kişiye özel olarak planlanmaktadır. Bu kapsamda yutmaya yönelik terapi güçlü yutma egzersizleri, ekspiratuar kas güçlendirme eğitimi ve yemek kıvamında değişiklik yapma gibi yöntemleri içermektedir. Konuşmaya yönelik müdahaleler ise vokal hijyen, geleneksel konuşma ve ses terapisi ve güncel olarak Lee Silverman Ses Terapisi gibi yaklaşımlardan oluşmaktadır.

Doç. Dr. Nesrin Helvacı Yılmaz

Doç. Dr. Nesrin Helvacı Yılmaz 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nde Nöroloji Anabilim…

Spec. Gülnar İbrahimova, MD

Dr. Gülnar İbrahimova was born on June 21, 1985, in Azerbaijan. She graduated from Azerbaijan Medical University in 2008. In…

Uzm. Dr. Şadiye Sarataş

2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2015 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon…