PARKİNSON PLUS

Pazartesi – Cumartesi

Çalışma günleri
  • Detaylı bilgi ve randevu için
    0212 453 48 72 – 73 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.
Parkinson Hastalığı’nın klasik bulgularının (bradikinezi, rijidite, tremor, postüral refleks bozuklukları) yanına başka bulgu ve belirtilerin eklenmesidir. Bu tanı, hastada Parkinson bulgularının olduğunu ama ek diğer bulgular nedeniyle Parkinson’dan farklı bir hastalığının
olduğunu ifade eder. Hastalığın tanısında en önemli şey hastalığın bulgularıdır. Uzman hekim ayrıntılı muayene ile tanıyı rahatlıkla koyacaktır. Gerek duyulursa ileri tetkik istenir.

Parkinson Plus tanısını koymak tedaviyi doğru yönlendirebilmek açısından son derece önemlidir. Bu gruptaki hastalıklara eşlik eden idrar tutma zorlukları, denge ve hafıza bozuklukları, konuşma yutma fonksiyonundaki bozukluklar için destekleyici tedaviler bir an evvel planlanmalıdır. Bu grupta kimileri oldukça nadir görülen birçok hastalık vardır.

Ancak Parkinson Plus denildiğinde ilk kastedilen hastalıklar Multisistem Atrofi, Progresif Supranükleer Felç, Kortikobazal Sendrom, Lewy Cisimcikli Demans’tır.

Multisistem Atrofi
Parkinson bulgularına ek olarak tansiyon sorunları, idrar sorunları, başın öne eğilmesi gibi ek sorunlar gözlenir.
Progresif Supranükleer Felç
Lewy Cisimcikli Demans
Kortikobazal Sendrom
Missing Consumer Key - Check Settings